• Artikel 614 Rechtsvordering (614 Rv)

    Vereffening van de schade

    1. De schuldeiser kan in de schadestaat ook vereffening van de schade in andere vorm dan betaling van een geldsom vorderen.