• Artikel 562b Rechtsvordering (562b Rv)

    Nog niet inwerking

    1. Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden