• Artikel 611h Rechtsvordering (611h Rv)

    Rechterlijke bevoegdheid

    1. Voor de bepaling van de rechterlijke bevoegdheid en de vatbaarheid voor hoger beroep wordt geen rekening gehouden met de dwangsom.