• Artikel 465 Rechtsvordering (465 Rv)

    Termijn aanslaan

    1. Het aanslaan der biljetten moet geschieden na de in artikel 449 bedoelde betekening en tenminste vier dagen vóór de verkoop, tenzij die termijn door de voorzieningenrechter van de rechtbank ten verzoeke van de meest gerede partij is verkort.
    2. Tegen een beschikking krachtens het vorige lid is geen hogere voorziening toegelaten.