• Artikel 516 Rechtsvordering (516 Rv)

    Bekendmakingen

    1. Geen verkoop zal kunnen plaatsvinden dan na verloop van dertig dagen, nadat zij door aankondiging op een of meer algemeen toegankelijke websites zal zijn bekend gemaakt.
    2. In de bekendmakingen wordt vermeld dat het een executoriale verkoop betreft.