• Artikel 463b Rechtsvordering (463b Rv)

    Geen hogere voorziening

    1. Tegen beschikkingen krachtens de artikelen 462, tweede lid, 463, derde lid, en 463a is geen hogere voorziening toegelaten.