• Artikel 588 Rechtsvordering (588 Rv)

    Uitvoerbaarheid bij lijfsdwang

    1. Uitvoerbaarheid bij lijfsdwang wordt niet uitgesproken indien de schuldenaar buiten staat is aan de verplichting waarvoor tenuitvoerlegging bij lijfsdwang wordt verlangd, te voldoen.