• Artikel 483f Rechtsvordering (483f Rv)

    Voorwaardelijke opneming of erkenning

    1. Vorderingen die betwist worden, kunnen door de rechter-commissaris voorwaardelijk worden opgenomen tot een door hem te bepalen bedrag. Wanneer de voorrang betwist wordt, kan deze door de rechter-commissaris voorwaardelijk worden erkend.