• Artikel 615a Rechtsvordering (615a Rv)

    Afzonderlijke gedingen

    1. Voor de toepassing van de artikelen 123, 127, 129, 130, 139 tot en met 147, 225 tot en met 228, 249 tot en met 253 worden hoofdzaak en schadestaatprocedure als afzonderlijke gedingen beschouwd.