• Artikel 483b Rechtsvordering (483b Rv)

    Vorderingen onder een opschortende voorwaarde

    1. Vorderingen onder een opschortende voorwaarde worden in de rangschikking begrepen, hetzij voor hun waarde ten tijde van het opmaken van de staat van verdeling, hetzij op verlangen van een der schuldeisers of de geëxecuteerde, voorwaardelijk voor het hele bedrag.