• Artikel 596 Rechtsvordering (596 Rv)

    Huis van bewaring

    1. De gegijzelde schuldenaar wordt overgebracht naar een huis van bewaring.