• Artikel 555 Rechtsvordering (555 Rv)

    Exploit gedwongen ontruiming

    1. De gedwongen ontruiming van onroerende zaken moet worden voorafgegaan door een exploit van een deurwaarder, houdende bevel om binnen drie dagen aan de executoriale titel te voldoen. De artikelen 502 en 503 zijn van overeenkomstige toepassing.