• Artikel 479k Rechtsvordering (479k Rv)

    Cumulatief eigenbeslag

    1. Indien andere schuldeisers ten laste van de schuldenaar beslag op de vordering of de zaak hebben gelegd, is artikel 478 van overeenkomstige toepassing.