• Artikel 557 Rechtsvordering (557 Rv)

    Opening deuren

    1. Indien de deuren gesloten zijn, of de opening geweigerd wordt, gelijk mede indien geweigerd wordt enige kamer te openen, is artikel 444 van overeenkomstige toepassing.