• Artikel 441 Rechtsvordering (441 Rv)

    Geldelijk beloop bepaalbaar

    1. Het beslag kan slechts worden gedaan voor een vordering waarvan het geldelijk beloop bepaalbaar is.
    2. Indien de vordering niet is vereffend, worden na het beslag alle verdere vervolgingen gestaakt, totdat de vereffening is geschied.