• Artikel 474 Rechtsvordering (474 Rv)

    Verkregen opbrengst

    1. De deurwaarder is verantwoordelijk voor de verkregen opbrengst en voldoet daaruit onverwijld de kosten van de executie. Hij vermeldt in zijn proces-verbaal de namen en woonplaatsen der kopers.