• Artikel 483 Rechtsvordering (483 Rv)

    Staat van verdeling

    1. Na verloop der veertien dagen bij het voorgaande artikel bepaald, zal de rechter-commissaris, naar aanleiding van de overgelegde stukken, een staat van verdeling opmaken.