• Artikel 564 Rechtsvordering (564 Rv)

    Beslag aan boord

    1. Het beslag op schepen wordt aan boord daarvan gedaan.
    2. De deurwaarder kan zich doen bijstaan door één of twee getuigen, wier naam en woonplaats hij in dat geval in het in artikel 565 bedoelde proces-verbaal zal vermelden en die dat stuk mede zullen ondertekenen.
    3. De deurwaarder kan een bewaarder aan boord stellen en de nodige maatregelen nemen om het vertrek van het schip te beletten.