• Artikel 490d Rechtsvordering (490d Rv)

    Geen hoger beroep

    1. Beschikkingen van de rechter-commissaris krachtens de onderhavige afdeling zijn niet vatbaar voor hoger beroep.