• Artikel 524 Rechtsvordering (524 Rv)

    Voldoen koopprijs

    1. De koper is gehouden de koopprijs te voldoen in handen van de notaris. Deze voldoet daaruit de kosten van de executie.