• Artikel 562a Rechtsvordering (562a Rv)

    Schepen in aanbouw

    1. In deze titel wordt onder schepen mede verstaan schepen in aanbouw.