• Artikel 479f Rechtsvordering (479f Rv)

    Vervolging derde-beslagene

    1. De executant vervolgt de derde-beslagene, die in gebreke blijft aan zijn verplichting ingevolge het voorgaand artikel te voldoen, voor de kantonrechter.