• Artikel 641d Rechtsvordering (641d Rv)

    Executoriale titel

    1. Na het in kracht van gewijsde gaan van een beschikking van homologatie levert de dispache een voor tenuitvoerlegging vatbare titel op.