• Artikel 718 Rechtsvordering (718 Rv)

    1. Een schuldeiser kan onder derden conservatoir beslag leggen op de in artikel 475 bedoelde goederen.