• Artikel 1019m Rechtsvordering (1019m Rv)

    1. Voor de toepassing van de artikelen 1019j tot en met 1019l wordt mede gelet op een wijziging van eis.