• Artikel 994 Rechtsvordering (994 Rv)

    1. De bepalingen van deze titel zijn niet van toepassing op uitspraken van internationale organen.