• Artikel 642z Rechtsvordering (642z Rv)

    Kosten

    1. Behoudens de toepassing van artikel 289 komen de kosten voortvloeiende uit de toepassing van de artikelen 642a tot en met 642y ten laste van de schuldenaar.