• Artikel 807 Rechtsvordering (807 Rv)

  1. Tegen beschikkingen ingevolge
   1. de artikelen 257 en 259, alsmede de artikelen 262a, derde lid, 262b, 263, derde lid, 264 en 265, met uitzondering van beschikkingen ingevolge artikel 265f, tweede lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;
   2. artikel 278, lid 2 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;
   3. artikel 253s of 336a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;
   4. artikel 435, tweede lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;
   5. artikel 452, tweede lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek staat geen andere voorziening open dan cassatie in het belang der wet.