• Artikel 1019o Rechtsvordering (1019o Rv)

    1. Het hoger beroep van de vonnissen en beschikkingen van de pachtkamer van de rechtbanken wordt ingesteld bij de pachtkamer van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, bedoeld in artikel 69 van de Wet op de rechterlijke organisatie
    2. De termijn van hoger beroep bedraagt één maand na de dag van de uitspraak.