• Artikel 1019p Rechtsvordering (1019p Rv)

    1. De pachtkamer van het gerechtshof neemt kennis van alle jurisdictie geschillen tussen de pachtkamers van de rechtbanken.