• Artikel 676a Rechtsvordering (676a Rv)

  1. Geen andere voorziening dan cassatie in het belang der wet staat open tegen beschikkingen ingevolge:
   1. artikel 25, vierde lid, van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek;
   2. artikel 77 van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek;
   3. artikel 143 lid 1, tweede zin, van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek;
   4. artikel 147, tweede lid, van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek;
   5. artikel 149, tweede lid, tweede zin, van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek;
   6. artikel 150 lid 2, tweede zin, van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek;
   7. artikel 157, vierde lid, van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek;
   8. artikel 164, tweede lid, tweede zin, van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek;
   9. artikel 173, derde zin, van van Boek 4 het Burgerlijk Wetboek, waarbij een machtiging als in die bepaling bedoeld wordt verleend;
   10. artikel 185 lid 2 van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek waarbij maatregelen als in die bepaling bedoeld worden voorgeschreven;
   11. artikel 185, derde lid, van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek;
   12. artikel 191, tweede lid, van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek, waarbij maatregelen als in die bepaling bedoeld worden voorgeschreven;
   13. artikel 192, tweede lid, van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek;
   14. artikel 196, tweede lid, van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek;
   15. artikel 197, tweede lid, eerste zin, van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek;
   16. artikel 201, tweede lid, van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek;
   17. artikel 202, eerste lid, onder a, van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek;
   18. artikel 206, vijfde lid, tweede zin, van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek;
   19. artikel 211, vierde lid, van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek;
   20. artikel 215, tweede lid, tweede zin, van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek;
   21. artikel 218, eerste lid, tweede zin, van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek;
   22. artikel 221, tweede lid, eerste zin, van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek;
   23. artikel 223, eerste lid, tweede zin, van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek;
   24. artikel 226, derde lid, van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek, waarbij een machtiging als in die bepaling bedoeld wordt verleend.