• Artikel 828 Rechtsvordering (828 Rv)

    1. Op een ontbinding van een geregistreerd partnerschap zijn de bepalingen over de rechtspleging in scheidingszaken van overeenkomstige toepassing.