• Artikel 670 Rechtsvordering (670 Rv)

  1. Het proces-verbaal van de ontzegeling moet bevatten:
   1. dag en uur waarop zij gedaan wordt;
   2. naam, voornaam en woonplaats of gekozen woonplaats van hem die de ontzegeling verzocht heeft;
   3. vermelding van het verlof tot ontzegeling;
   4. vermelding van de in artikel 669 bedoelde mededelingen;
   5. de verschijning van partijen en hun opmerkingen;
   6. de herkenning van de zegels en de bevinding daarvan als gaaf en ongeschonden, of indien zij dit niet mochten zijn, de vermelding van de toestand waarin zij worden bevonden.