• Artikel 992 Rechtsvordering (992 Rv)

    1. De bepalingen van deze titel zijn slechts van toepassing, voor zover een verdrag of een bijzondere wet geen afwijkende voorzieningen inhoudt.