• Artikel 703 Rechtsvordering (703 Rv)

    1. Het beslag mag niet worden gelegd op goederen bestemd voor de openbare dienst.