• Artikel 804 Rechtsvordering (804 Rv)

    1. Na afloop van de behandeling deelt de rechter aan de ter behandeling verschenen personen mede op welke terechtzitting de beschikking zal worden uitgesproken.