• Artikel 642n Rechtsvordering (642n Rv)

    Zittingen

    1. Op de ingevolge artikel 642g bepaalde dag of dagen houdt de rechter-commissaris in tegenwoordigheid van de vereffenaar één of meer zittingen.