• Artikel 823 Rechtsvordering (823 Rv)

    1. De rechter is bevoegd op verzoek van een echtgenoot of van de raad voor de kinderbescherming een kind onder toezicht te stellen als bedoeld in artikel 254 van Boek I van het Burgerlijk Wetboek.
    2. Artikel 826 is niet van toepassing.