• Artikel 733 Rechtsvordering (733 Rv)

    1. Hij die verdeling van een gemeenschap kan vorderen, kan de daartoe behorende goederen in beslag nemen, voor zover zij in het bijzonder in aanmerking komen om aan hem of aan de deelgenoot voor wiens aandeel hij optreedt, te worden toegedeeld.
    2. Het beslag vervalt, naarmate de goederen aan een ander worden toegedeeld.