• Artikel 662 Rechtsvordering (662 Rv)

  1. Van de verzegeling moet door een proces-verbaal blijken, dat zal inhouden:
   1. dag en uur van de verzegeling;
   2. naam, voornaam en woonplaats van hem op wiens verzoek de verzegeling is gedaan en een keuze van woonplaats ten kantore van de notaris die de verzegeling verricht;
   3. de vermelding van het verlof tot verzegeling;
   4. de verschijning van de partijen en hun verzoeken en beweringen;
   5. de opgave van de plaatsen en de voorwerpen waarop het zegel is gezet en een korte beschrijving van de zaken die buiten verzegeling zijn gebleven;
   6. naam, woonplaats en beroep van de bewaarder als bedoeld in artikel 658, tweede lid;
   7. de eed bij de sluiting der verzegeling die in handen van de notaris moet worden afgelegd door degenen die de zaken onder zich hadden of het huis bewonen, waar de verzegeling is gedaan, dat zij niets verduisterd hebben, noch gezien hebben noch weten dat iets verduisterd is.