• Artikel 988 Rechtsvordering (988 Rv)

    1. De beschikking der rechtbank is met redenen omkleed en wordt in het openbaar uitgesproken.
    2. De beschikking is uitvoerbaar bij voorraad zonder zekerheidstelling, voorzover de rechtbank niet anders beslist.
    3. Ten aanzien van de proceskosten is het bepaalde in de artikelen 237, 239 en 245 van toepassing.