• Artikel 668 Rechtsvordering (668 Rv)

    1. De ontzegeling geschiedt door de in het verlof tot ontzegeling aangewezen notaris.