• Artikel 642m Rechtsvordering (642m Rv)

    Oproeping tot de verificatievergadering

    1. Van de krachtens artikel 642l gedane nederlegging der lijsten geeft de vereffenaar aan alle bekende schuldeisers en de schuldenaar of schuldenaren schriftelijk bericht, waarbij hij een nadere oproeping tot de verificatievergadering voegt.