• Artikel 770a Rechtsvordering (770a Rv)

    1. In geval van een beslag op een onroerende zaak is artikel 505, derde lid, niet van toepassing.