• Artikel 659 Rechtsvordering (659 Rv)

    Overeenkomstige toepassing

    1. De artikelen 444, 444a en 444b, tweede en derde lid, zijn van overeenkomstige toepassing.