• Artikel 642 Rechtsvordering (642 Rv)

    Rechtsmiddelen

    1. Tegen een beslissing van de voorzieningenrechter van de rechtbank, gegeven in de gevallen van de artikelen 621 tot en met 641d staat geen andere voorziening open dan cassatie in het belang van de wet.