• Boek 10 Artikel 5 (10:5 BW)

    Toepassing van het recht van een staat

    1. Onder de toepassing van het recht van een staat wordt verstaan de toepassing van de rechtsregels die in die staat gelden met uitzondering van het internationaal privaatrecht.