• Boek 10 Artikel 125 (10:125 BW)

    Vertegenwoordiging

    1. Het recht dat toepasselijk is op vertegenwoordiging wordt bepaald door het op 14 maart 1978 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag betreffende het toepasselijke recht op vertegenwoordiging (Trb. 1978, 138).
    2. Het verdrag is voor Nederland niet van toepassing op vertegenwoordiging inzake verzekeringen.