• Boek 10 Artikel 8 (10:8 BW)

    Veronderstelde nauwe band

    1. Het recht dat is aangewezen door een wettelijke regel die berust op een veronderstelde nauwe band met dat recht, blijft bij uitzondering buiten toepassing, indien, gelet op alle omstandigheden van het geval, kennelijk de in die regel veronderstelde nauwe band slechts in zeer geringe mate bestaat, en met een ander recht een veel nauwere band bestaat. In dat geval wordt dat andere recht toegepast.
    2. Lid 1 is niet van toepassing in geval van een geldige rechtskeuze van partijen.