• Boek 10 Artikel 148 (10:148 BW)

    Herroeping uiterste wilsbeschikkingen

    1. De herroeping door de erflater van alle eerder door hem gemaakte uiterste wilsbeschikkingen wordt vermoed mede te omvatten een eerder door hem gedane aanwijzing van het recht dat de vererving van zijn nalatenschap beheerst.